Industriens Nationale Lyd og Luft LAB
Senest opdateret 21.12.20
Industriens Nationale Lyd og Luft LAB

Støj- og luftforurening har store menneskelige og samfundsøkonomiske omkostninger. FORCE Technology vil styrke udviklingen af ’gode lyd- og luftmiljøer’ via opbygning af avancerede faciliteter til test og certificering af produkter og teknologier.

Opsummering

Indsatsområdet vil understøtte Regeringens og EU's ambition om, at udbygningen af vedvarende energi, infrastruktur og grøn omstilling i samfundet ikke skaber menneskelige, sundhedsmæssige eller miljømæssige udfordringer. Indsatsområdet vil bidrage til WHO’s, FN’s, EU’s og Regeringens overordnede målsætninger om udviklingen af gode og sunde lyd- og luftmiljøer i en globaliseret og urbaniseret fremtid og styrke de virksomheder og brancher, der skal bidrage til at realisere visionen.
Under indsatsområdet udvikles teknologiske serviceydelser indenfor intelligent måling, monitorering og modellering af lyd- og luftmiljøer samt faciliteter og metoder til design, udvikling og benchmarking af produkter. Med indsatsområdet vil FORCE Technology opbygge virkelighedsnære testmiljøer for derigennem at give industri og samfund det bedst mulige afsæt for udvikling og test af fremtidens produkter og løsninger.

Læs mere

Download
indsatsområde-
beskrivelse

Kontaktpersoner
trelille
Trine Erdal
Head of Business Development, Innovation

Opsummering

Indsatsområdet vil understøtte Regeringens og EU's ambition om, at udbygningen af vedvarende energi, infrastruktur og grøn omstilling i samfundet ikke skaber menneskelige, sundhedsmæssige eller miljømæssige udfordringer. Indsatsområdet vil bidrage til WHO’s, FN’s, EU’s og Regeringens overordnede målsætninger om udviklingen af gode og sunde lyd- og luftmiljøer i en globaliseret og urbaniseret fremtid og styrke de virksomheder og brancher, der skal bidrage til at realisere visionen.
Under indsatsområdet udvikles teknologiske serviceydelser indenfor intelligent måling, monitorering og modellering af lyd- og luftmiljøer samt faciliteter og metoder til design, udvikling og benchmarking af produkter. Med indsatsområdet vil FORCE Technology opbygge virkelighedsnære testmiljøer for derigennem at give industri og samfund det bedst mulige afsæt for udvikling og test af fremtidens produkter og løsninger.

Læs mere

Aktiviteter for dette indsatsområde​

Filtrer efter status
Status
10-industriens_nationale_lydluftlab_8
Aktiv
FT 10.01_2023 Økosystemer og videnformidling
Denne aktivitetsbeskrivelse indeholder plan, mål og aktiviteter for formidling af viden og resultater for indsatsområde FT10, Industriens Lyd og Luft Lab, samt plan for opbygning og/eller styrkelse af økosystemet på området.
10-industriens_nationale_lydluftlab_7
Aktiv
FT10.02_2023 Modellering af lydmiljøer
Målet med aktivitetsplanen er at udvikle modeller og værktøjer til auralisering og visualisering af lydmiljøer, der kan anvendes til kommunikation og beslutningsstøtte og danne grundlag for udvikling og optimering af støjgenereducerende løsninger.
10-industriens_nationale_lydluftlab_6
Aktiv
FT10.03_2023 Testmetoder og -miljøer
Målet med aktivitetsplanen er at opbygge viden og udvikle testmiljøer og -metoder til test af produkters egenskaber ift. eksponering for sundhedsskadelig støj og luftforurening.
10-industriens_nationale_lydluftlab_5
Aktiv
FT10.04_2023 Intelligent måling og monitorering
De primære mål for aktiviteten i 2023 er at undersøge metoder til intelligent måling og monitorering inden for måling af støj og luft målrettet industriens behov.
10-industriens_nationale_lydluftlab_2
Afsluttet
FT 10.01_2022 Økosystemer og videnformidling
Denne aktivitetsbeskrivelse indeholder plan, mål og aktiviteter for formidling af viden og resultater for indsatsområdet 10. Industriens Lyd og Luft Lab samt plan for opbygning og/eller styrkelse af økosystemet på området.
10-industriens_nationale_lydluftlab_1
Afsluttet
FT10.01 Økosystemer og videnformidling
Denne aktivitetsbeskrivelse indeholder plan, mål og aktiviteter for formidling af viden og resultater for FORCE Technologys indsatsområde 10, Industriens Lyd og Luft Lab samt plan for opbygning og/eller styrkelse af økosystemet på området.
10-industriens_nationale_lydluftlab
Afsluttet
FT10.02 Modellering af lydmiljøer
Aktiviteten bidrager til indsatsområdets målsætning om at styrke industriens udvikling af produkter og løsninger, der kan bidrage til at forebygge negative eksponeringer og forbedre lyd, støj og luftmiljøer i boligen, arbejdsmiljøet og det eksterne miljø.
10-industriens_nationale_lydluftlab_3
Afsluttet
FT10.02_2022 Modellering af lydmiljøer
Målet med aktivitetsplanen er at udvikle modeller og værktøjer til visualisering og auralisering af lydmiljøer, der kan anvendes til kommunikation og beslutningsstøtte og danne grundlag for udvikling og optimering af støjgenereducerende løsninger.
10-industriens_nationale_lydluftlab_0
Afsluttet
FT10.03 Testmetoder og -miljøer
Aktiviteten bidrager til indsatsområdets målsætning om at styrke industriens udvikling af produkter og løsninger, der kan bidrage til at forebygge negative eksponeringer og forbedre lyd, støj og luftmiljøer i boligen, arbejdsmiljøet og det eksterne miljø.
10-industriens_nationale_lydluftlab_4
Afsluttet
FT10.03_2022 Testmetoder og -miljøer
Veldefinerede testmiljøer er en forudsætning for at skabe troværdige og reproducerbare målinger af produkters egenskaber. Aktiviteten opbygger viden, testmiljøer og -metoder til test af produkters egenskabersundhedsskadelig støj og luftforurening.
Henter flere aktiviteter

Vælg dine påmindelser

Vælg hvordan du vil modtage påmindelser. Du kan afmelde fremtidige påmindelser ved at trykke på afmeld i emailen.

EMAIL *

GTS Login

Log ind som GTS bruger for at administrere dine indsatsområder og aktiviteter.

E-mail *
Password *